انتخاب صفحه

هیات داوران جشنواره مستند میراث فرهنگی یادگار فهرست نامزدهای بخش‌های مختلف این رویداد را معرفی کرد.

به گزارش روابط عمومی جشنواره «میراث فرهنگی یادگار»، هیات داوران متشکل از فرهاد ورهرام، مهناز افضلی، محمد مقدم، مهرداد فراهانی و پوریا جهانشاد فهرست نامزدهای دریافت جایزه در بخش‌های مختلف را به شرح زیر اعلام کردند:

بخش میراث فرهنگی قزوین:

بهترین کارگردانی:

خاطرات یک بالکن (مجتبی محمودی)، گراندهتل (ابوالفضل سروش مهر)، دیوانسالار(مجتبی یعقوبی)، خیابان (ابوالفضل سروش مهر)

بهترین فیلم:

خاطرات یک بالکن (مجتبی محمودی)، خیابان (ابوالفضل سروش مهر)، شبیه نامه (ابوالفضل سروش مهر)

در بخش میراث معنوی (ناملموس):

بهترین فیلم:

آنجا که باد می وزد (مینا مشهدی مهدی)، نخلبرداری تفت (ابوالفضل دهقانیزاده)، شبیه مضحک( علی محمد ناصربافقی)

بهترین کارگردانی:

خالو اسداله (محمد عسگرخواه)، مردم خیال (جواد تقوی)، نخل برداری تفت ( ابوالفضل دهقانیزاده)، شبیه مضحک (علی محمد ناصربافقی)

بخش سینمای ایران:

بهترین کارگردانی مستندهای بلند:

در جست وجوی خانه خورشید (مهدی باقری)، چاووش، از درآمد تا فرود (آرش رییسیان، هانا کامکار)، بهارستان خانه ملت (بابک بهداد)

بهترین کارگردانی مستند نیمه بلند:

خیابان (ابوالفضل سروش مهر، محمد مهدی چیت سازها)، رودنامه خوانی ( فرشاد احمدی دستگردی)، پسر ویشتاسب ( عباس صاحب)، گراند هتل (ابوالفضل سروش مهر)

بهترین کارگردانی کوتاه:

خاطرات یک بالکن (مجتبی محمودی)، فروغ کوچه بن بست (فرشته توکلی)، آثار عجم (حسن نقاشی)، سوزنگرد (معصومه نورمحمدی)

بهترین پژوهش:

چاووش،از درآمد تا فرود (آرش رییسیان، هانا کامکار)، خیابان (ابوالفضل سروش مهر، محمد مهدی چیت سازها)، در جست و جوی خانه خورشید (مهدی باقری)، خاطرات یک بالکن (مجتبی محمودی)

بهترین خلاقیت و نوآوری :

خان بی بان (ناصر شعبانی)، عید خون و خاطرات یک بالکن (مجتبی محمودی)، آینه دار (پویان کاظمی)

بهترین چهره فرهنگی:

عشق و خاک (امیر یوسفی)، آناهید (حمیدرضا علیپور)، خیالی ساز (گیتی باقری)، فروغ کوچه بن بست ( فرشته توکلی)

بهترین فیلم جشنواره:

خیابان (ابوالفضل سروش مهر)، در جست و جوی خانه خورشید (مهدی باقری) ، خاطرات یک بالکن (مجتبی محمودی)